ชื่องานแสดงสินค้า: aluminiumchina
  วันที่เข้าร่วม: 2019 .7
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: CN
  การแนะนำ: scrap aluminum recycling machine
  ชื่องานแสดงสินค้า: RWM
  วันที่เข้าร่วม: 2012 .9
  ประเทศ/ภูมิภาคแม่ข่าย: UK
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้